Stora Hamnkanalen med Tyska Kyrkan.

 
 


< Göteborgsfoto