Modellbanan

 

 

Lelångenbanan återskapas  på nytt med utgångspunkt från 1950-talet. Banan är moduluppbyggd i skala 1:87 (H0n3), där varje modul representerar en station eller en delsträcka. Några stationer kommer dock bli så stora att de sträcker sig över flera moduler.

 

Ett mål är att bygga upp hela sträckan från Uddevalla Hamn till Bengtsfors, men det är ett projekt som sträcker sig många år in i framtiden.

 


 
 

Uddevalla C

 


 
 

Bjursjön med sportstugan

 


 


 
 

Kopperöd

 

 


 
 

Lane

 


 
 

Sundsbron

 

 


 

 

Färgelanda

 

 

Grind

 

 

 

Högsäter

 

 

Tångelanda

 

Bäckefors