Foton från sträckan
Ödsköld - Dingelvik

     

Byggnation    Lelångenbanan   Modellen   Nutiden   Länkar   Flytt    Resor    Tågfoton    Min tågbana

 
 

Ödsköld station

 


Ödsköld station

 


Ödsköld magasin

 


Dingelvik station låg 77.5 km från Uddevalla.
Stationshuset brann tyvärr ned någon gång på 1970- eller 1980-talet och på samma plats uppfördes detta bostadshus.

 


Lastkajen strax norr om Dingelviks f.d. station.

 

.

Byggnation    Lelångenbanan   Modellen   Nutiden   Länkar   Flytt    Resor    Tågfoton    Min tågbana

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan