Jenny Saléns
 
Jenny Saléns, bildades i maj 2003.

 


 
Jenny Salén - sĺng och dragspel
Niklas Adamsson - saxofoner, gitarr, sĺng
Nicklas Mörk - trummor
Robert Juth - gitarr, sĺng