Kent Ingemars
från Skara
 

Stig Jarlhed, Arne Marthinsson, Staffan Henden,
Sune Gkoglöf, Arne Algotsson, Kent Granath