Dalsländers
från Ed
Bildades 1966
 
Örjan Aronsson
Rune Aronsson
Sture Linmark

 

 

Sture Linmark
John Johansson

Dalsländers återskapades igen 2009