Ett foto på mormor för ca 30 år sedan
 
 
 

< Foto