Bygdespelet "Vid foten av fjället"
I Vinnsäter 2001

1   2   3  4   5   6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsätt till sida 2