Bygdespelet "Vid foten av fjället"
I Vinnsäter 2002

1   2   3   4
 

Fortsätt till sida 4