Brandstationen skymtar bak träden
 
 


< Färgelandafoto