Bygdespelet "Vid foten av fjället"
I Vinnsäter 2003

 1   2

Dessa foton är från flera föreställningar under sommaren 2003.

 

       


 

Fortsätt till sida 2