Bygdespelet "Vid foten av fjället"
I Vinnsäter 2003

 1   2
 

       

 

Tillbaka till sida 1

Nu kan  du också se:
Bygdespelet: Vid foten av fjället (2001)
Bygdespelet: Vid foten av fjället (2002)

Bygdespelet: Gränsvind (2011)
Bygdespelet: Drömmen om Elin (2016)