Foton från sträckan
Ödsköld - Dingelvik

 

 

     

Min tågbana      Tågfoton      Lelångenbanan    Resor    Nutid

  
 

Ödsköld station

 


Ödsköld station

 


Ödsköld magasin

 


Dingelvik station låg 77.5 km från Uddevalla.
Stationshuset brann tyvärr ned någon gång på 1970- eller 1980-talet och på samma plats uppfördes detta bostadshus.

 


Lastkajen strax norr om Dingelviks f.d. station.

 

.

Min tågbana      Tågfoton      Lelångenbanan    Resor    Nutid

 

 

Nutida foton från Lelångenbanan